فیوز باسمن Bussmann Fuse

توسعه انرژی تاو واردکننده انواع  فیوز و پایه فیوز باسمن انگستان از جمله فیوز قطع سریع (تندسوز) ، فیوز استوانه ای ، فیوز کاردی ، فیوزفشارقوی - high voltage ، فیوز فشار متوسط - MV می باشد. شرکت bussmann انگلستان به عنوان یکی از بزرگترین و معتبرترین تولیدکننده انواع فیوز و پایه فیوز در دنیا مطرح می باشد.

انواع مدل های قابل عرضه:


فیوز قطع سریع ( تند سوز )
فیوز کف خواب
فیوز کاردی 
فیوزپیچ خور
فیوز تاخیر در قطع
فیوز لیفتراکی
فیوز سیلندری 
فیوزاستوانه ای
فیوز ولتاژ بالا HV
فیوز چیلری
کوره القایی 
فیوز دیود دار
انواع جا فیوزی فیوز هولدر تابلویی
فیوز BS88
فیوز پیچ خور
فیوز ولتاژ متوسط
پایه فیوزکاردی 
فیوز باسمن
فیوز قطع سریعفیوز قطع سریعفیوز قطع سریع

 

فیوز فشارقوی