لودبانک بانک بار مقاومتی

شرکت توسعه انرژی تاو با توجه به نیاز مشتری انواع لود بانک ( بانک بار مقاومتی ) را تولید می نماید. این بارها می توانند به صورت AC و DC ساخته شوند. تولید این بارها برای شرایط مختلف محیطی و مصارف گوناگون صنعتی از جمله تست تجهیزات ، بار مقاومتی برای ژنراتور ها و .. می توان بهره برد.

خنک سازی این بارها با توجه به میزان ظرفیت Load Bank از طریق AF یا آب می باشد.

لود بانک های ساخت این شرکت دارای نمایشگرهای دیجیتال و همچنین حفاظت های لازم می باشد. این تجهیزات بر اساس استاندارد IEC ساخته می شوند و قابلیت کار به صورت دائم کار را دارند.

انواع لود بانک AC و DC در ولتاژ و جریان های مختلف بنا به درخواست کارفرما قابل ارائه می باشد.

دامی لود