اخبار

  - دریافت نمایندگی انحصاری خازن Itelcond ایتالیا


   - معرفی محصول جدید شرکت ACS ، سنسور PVT


   - برگزاری سمینار "لود بانک DC " در شرکت انتقال گاز


   - دریافت گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت elecshow-tav.pngISO9001-2008


   - شرکت درسیزدهیمن نمایشگاه صنعت برق ایران Hall44-2