مقاومت استیل Stainless Steel Resistor

کاربرد این مقاومت ها در ظرفیت های بالا می باشد ، از کاربرد های این مقاومت در لود بانک ها و دامی لود ها و  همچنین در سیستمهای مقومت اتصال زمین Neutral Grounding Resistors یا NGR می توان نام برد .  

این مقاومت ها در توان 3KW تا XMW قابل استفاده هستند . درجه حفاظت  IP00-IP23

 steel resitor danotherm iran

TERA Resistance BlocksTERA RB-small.JPG

Tera Steel Grid Resistor Blocks Type BRC B / BRD B
can be supplied with up to 30 elements.

The nominal power with 30 elements is 15kW steady state.

 
 
 
TERA IP00IP00-small.jpg

Tera Steel Grid Resistor Blocks with mounting brackets.
Type BRC D / BRD D
Each resistor module has one  resistor block

More modules can be connected. 

 
 
 
TERA IP20IP20-small.jpg

Tera Steel Grid Resistor Blocks mounted in IP20 housings.
Type BRC F / BRD F
This version is the most economical ready to use version for in door applications.