مقاومت ترمز سرامیکی Ceramic Brake

brake resitor danotherm iran

مقاومت ترمز سرامیکی از رنج 100W تا 5kW ،سرامیک استفاده شده در این تایپ corderite می باشد که قابلیت تحمل تنش های بالای دمایی را دارد ،و المنت های استفاده شده در آن دارای روکش آلومنیوم فسفات می باشد که قابلیت تحمل دمایی تا 500c را دارد ،ترکیب مقاومت سرامیکی و یک باکس(تابلو) به صورت هواخنک(یعنی توری) تشکیل شده است.باکس دارای IP21 برای حفاظت در برابر عوامل محیطی است ،رنج و ظرفیت این مقاومتها بر اساس قدرت الکترو موتور، با میزان انرژی چرخشی(اینرسی) روی شفت موتور در لحظه ترمز (که به وزن و گشتاور و مشخصات باربر می گردد) و زمان تنفس (فواصل بین ترمزها) با توجه به نوع کاربرد،مشخص می گرددد.

این مقاومت ها اصطلاحا  DYNAMIC BRAKING RESISTORS  یا DBR نامیده می شوند .

 

 

SIGMA Ceramic Brake Resistors

Sigma-standard-small.jpg

This resistor family ZRF 55/ ... 08X  is an updated version of the original brake resistor famely . The power range is from 100W to 5kW continuously. 

 

 

 

 

 

 SIGMA, UL Listed Version

SIGMA ZRF 55/… 0A8X is a range of Ceramic Wire Wound Brake Resistors mounted in IP21 / Type 1X housings and equipped with Thermostats for temperature warning.

 

SigmaUL-small.jpg