مقاومت ترمز

Alpha opstillingFIN-Product1.jpgbrake resitor danotherm iran

مقاومت ترمز آلومینیومی

این مقاومت ها با درجه عایقی بالا می توانند در فضاهای بسیار کوچک جا شوند.المنت های سرامیکی در درون محفظه آلومینیومی قرار گرفته اند و داخل آن با خاک کوارتزپر شده است .حرارت در تمام قسمت های آلومینیومی به صورت یکسان پخش می شوند.

انتقال موتور به مد ژنراتوری و استقرار یک مقاومت برای تخلیه انرژی الکتریکی روی آن بهترین روش برای توقف الکتروموتورهاست.که هم امکان کنترل بهتری از جهت مقتضیات ترمز فراهم می نماید و هم فشار کمتری به شافت، محور و مجموعه مکانیکال الکترو موتور دارد می سازد

در ترمز دینامیکی، روش قدرت ترمز به توان مقاومت ترمز مربوط می شود، ‌هر چه مقاومت با توان بالاتری استفاده شود، ترمز با شدت و قدرت بیشتری صورت می گیرد ، رنج و ظرفیت این مقاومتها بر اساس قدرت الکترو موتور، با میزان انرژی چرخشی(اینرسی) روی شفت موتور در لحظه ترمز (که به وزن و گشتاور و مشخصات باربر می گردد) و زمان تنفس (فواصل بین ترمزها) با توجه به نوع کاربرد، ‌انتخاب می گردد .همچنین این مقاومتها در DC Link درایو موتور نیز کاربرد دارد و با نصب بین لینک + و – همان عملکرد فوق را دارد.مقاومت ترمز معمولا در زمانهای كوتاه فعال است و باعث تبدیل انرژی الكتریكی به وجود آمده ناشی از ترمز، به حرارت می گردد . این عمل مقاومت به صورت متناوب انجام گرفته كه می توان برای آن Duty cycle تعریف كرد .Tsp = Ta/(Tr+Taمیزان بار بستگی به ظرفیت مقاومت و طراحی آن دارد .

Power range 30 W - 6 kW Average
Short time pulse load up to
300 kW/component
Protection degree IP20/IP50/IP65

 


شرکت توسعه انرژی تاو نماینده انحصاری Danotherm دانمارک در ایران می باشد. برای دریافت اطلاعات و مشخصات فنی بیشتر تماس بگیرید.